De Belgische kunstenares, Jeannette West, werd geboren te SLEIDINGE, een dorp gelegen tussen GENT en EEKLO in de provincie Oost-Vlaanderen. Reeds als kind bezat zij de gave van het tekenen. Medeleerlingen in haar schooltijd plukten ook reeds de vruchten van haar kunnen. Zij ontplooide zich verder als autodidact, wars van enige beïnvloeding. Op die manier slaagde zij er in haar eigen stijl te ontwikkelen.

In de natuur vindt zij haar inspiratiebron. Bij een wandeling in de natuur gelden voor haar niet alleen de prachtige vergezichten, maar vooral de fauna en flora in haar onmiddellijke omgeving

Zij maakt met de geplukte veldbloemen en andere bloemen haar eigen creaties. Zij worden op een drie-dimensionele en gedetailleerde manier op doek gezet, zodanig dat men de indruk heeft een echt boeket in huis te hebben.

Wat voor haar bloemen geldt, geldt eveneens voor de dieren die zij schildert. Zowel schapen, herten als zwanen, alsook de portretten van honden en jumpingpaarden, die zij in opdracht maakt, worden op een zulkdanige gedetailleerde wijze op doek gezet,dat men geneigd is de dieren te aaien op het schilderij.

De logische stap naar het portretteren van dames lag voor de hand. Het hoeft niet vermeld dat deze dames exact worden weergegeven. Zij worden op het schilderij echter getooid met hun geliefkoosde bloemen, wat de portretten van Jeannette West eigen en verschillend maakt van andere portretten, of ... wat de autodidact maakt tot wie hij is.